پروژه ها

پتروشیمی ها
پتروشیمی ها

مارون، کارون، امیرکبیر، خوزستان، بندر امام، جم، زاگرس، آریاساسول، پارس، مروارید، شازند اراک، کرمانشاه، قائدبصیر، خوارزمی، لرستان، مهاباد، ایلام، مهر

پالایشگاه ها

تندگویان تهران، آبادان، بندر عباس، اصفهان، سرخون و قشم، فجر جم

پالایشگاه ها
نیروگاه ها
نیروگاه ها

بندر عباس، رامین اهواز، طرشت تهران، آبادان

کارخانجات گاز و گاز مایع

کارخانه 700 واحد 1و 2، کارخانه 800واحد2، کارخانه۴00 واحد1، کارخانه 1300 سیاه مکان

کارخانجات گاز و گاز مایع
ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز
ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز

کارخانه گچساران سیاه مکان، کوپال بنگستان و آسماری، آب تیمور، منصوری، اهواز 1،2،3، مارون 3و ۵، گچساران 3 و ۴

شیمیایی ها

صنایع شیمیایی تات شیمی، پلی اکریل اصفهان

شیمیایی ها
مجتمع های آب شیرین کن
مجتمع های آب شیرین کن

مجتمع آب شیرین کن جزیره خارک، مجتمع آب شیرین کن جزیره قشم

سایر پروژه ها

کشت و نیشکر دعبل خزایی، کاغذ سازی پارس، نفت ایرانول، پژوهشکده هسته ای تهران، شرکت کار و اندیشه (ابارا- ژاپن)، پالایش قطران ذغالسنگ

سایر