وبلاگ

رسوب در مبدل حرارتی

رسوب در مبدل حرارتی رسوب در مبدل حرارتی دلیل اصلی خرابی مبدل حرارتی به سبب خوردگی شیمیایی و خوردگی مکانیکی است. رسوب در مبدل حراراتی به دلیل پدیده

ادامه مطلب...